Какво банката никога няма да ви каже

Всеки ден гледаме десетки реклами по телевизията, в които банките ни убеждават колко изгодни са техните условия и колко безгрижно ще си живеем, ако ипотекираме дома си или ако си отворим сметка точно при тях.

SmartMoney публикува списък на онези неща, които банката, обаче, никога няма да ви каже:

1. "Нашите клонове са създадени, за да ви продават, а не за да ви служат".

В края на 90-те години се считаше, че скоро банковите клонове ще влязат в историята и ще бъдат напълно заменени от банкоматите и онлайн банкирането. Но се случи точно обратното – в края на 1998 г. в САЩ е имало 89 000 банкови офиса, а в края на 2007 г. те са били 97 000. Защо?

Защото се оказа, че те правят пари и че, в крайна сметка, един от най-важните критерии за хората, когато си избират банка, е дали тя има клон близо до тях.

Банковите клонове обаче не са създадени само за удобство на клиентите. Те са магазин, в който се продава - навсякъде са подредени рекламни брошури за най-различни планове и услуги, а служителите са усмихнати и любезни - като продавачи в скъпи бутици. Това е така, защото днес става все по-трудно да се правят пари само от събиране на лихви. Банките имат за цел да обвържат един клиент с колкото се може повече свои продукти – спестовнасметка, ипотека, кредитна карта и така нататък. Всеки служител се стреми да предложи на клиентите нови и нови планове, с което да ги обвърже още по-силно с банката.

2. "Нашите такси непрекъснато ще се увеличават".

Със забавянето на икономиката и ипотечната криза банките търсят източници на стабилни приходи. За това те обичат да увеличават такси като тези за овърдрафт, теглене пари от банкомат на друга банка и така нататък. Между 1998 г. и 2007 г. средната такса за теглене на пари от банкомат в САЩ се удвоила. През 2004 г. банките са прибрали приходи от такси за овърдрфат в размер на 10.3 млрд. долара, а само две години по-късно сумата е вече 17.5 млрд. долара!

Много американци се оплакват от практиката на банките да променят реда на покупките при осчетоводяването, като слагат първи по-големите покупки и най-назад в списъка най-малките покупки. Така, ако клиентът превиши лимита си, те ще таксуват овърдрафт за повече покупки.

3. "Непрекъснато променяме лихвите."

Няма точен критерий за това кога банките могат да решат да увеличат лихвите си. Според тях те периодично правят оценка на риска към сметките и ако има нужда, вземат мерки. Тоест, независимо от това какво пише в споразумението, което сте подписали за кредитната ви карта, никога не можете да бъдете сигурни каква точно лихва ще ви бъде начислявана.

4. "Студентите са златна мина за нас".

Студентите са консуматорите на бъдещето и банките в САЩ ги ухажват всячески. Повече от 120 университета в САЩ имат договори с банки за издаване на студентски лични карти, които служат и като карти за банкомат.

Студентите са и горещ пазар за кредити. Банка Chase дори сключи договор с Facebook за реклама. Банката има и страница за фенове на Chase във Facebook.

Всичко това е много добре за банките, но дали е добре за колежаните, които натрупват стабилни дългове още на млади години?

5. "Имате дългове? Съдът няма да ви помогне".

От 1990 г. в САЩ банките задължават клиентите си да подписват споразумения за това, че няма да търсят помощта на съда, а на арбитър в случай на проблем. Наскоро проучване установи, че в периода януари 2003 г. – март 2007 г. от 18 045 дела в щата Калифорния арбитърът е отсъдил в 100% от тях в полза на банката.

6. "Ще пътувате в чужбина? Това е страхотно за нас!"

Банките таксуват скъпо за ползване на банкомати в чужбина и други транзакции. Преди да пътувате, позаинтересувайте се какви са таксите на вашата банка.

7. "Най-важните неща ги пишем с най-ситни букви."

Документите, които подписваме в банките, са дълги и пълни с параграфи със ситни букви. При държавна проверка, извършена в САЩ миналата година, се установява, че една трета от проверените банки не дават в рекламните си брошури пълна информация за таксите, които изискват, а повече от половината не дават никаква информация на уеб сайтовете си.

Банките обясняват последното с факта, че при всяка промяна трябва да обновяват сайта и се страхуват да не би да закъснеят и да се получи несъответствие с изнесената в интернет информация и новите такси. Проверката установила още, че понякога клиентите трябва да чакат повече от 10 минути на гише, докато се намери някой, който може да отговори на въпросите им.

8."Всъщност вашите пари ще бъдат на по-сигурно място някъде другаде."

Днес има огромна конкуренция между различните банки, така че направете добро проучване преди да изберете продукт.

9. "Когато става въпрос за банки, по-голяма не означава непременно по-добра."

Големите банки имат повече клонове и повече банкомати, но това не означава, че таксите, които изискват, са по-изгодни. Понякога е точно обратното.

10. "Информацията в интернет може и да не е вярна".

С електронните транзакции, директните депозити и банкоматите на всеки ъгъл банкирането вече е един по-сложен процес. Така че не винаги това, което виждате в интернет, е вярната цифра, предупреждават от SmartMoney.

Източник: Profit.bg