Специфични банкови продукти

Специфични кредитни продукти   

Много трудно като потенциален клиент на банка можете сам да се ориентирате какъв банков кредитен продукт да изберете. Може да се възползвате от професионален съвет на адрес bgwebcredit.com, да се консултирате в обслужващата банка, да попитате приятели, на които имате доверие. Първото, което трябва да направите, е да решите:

 • Каква сума ще Ви бъде нужна
 • За колко време може да я изплатите
 • Каква месечна вноска няма да затрудни семейния Ви бюджет

Добре е да разпитате на работното си място дали Вашият работодател няма сключен договор с обслужваща банка, който да Ви гарантира по-добри условия на кредита. Ако сте представител на свободна професия, добре е да се посъветвате с колегите си кои банки дават преференциални условия за такъв тип клиенти. Има специални кредити за определени браншове – държавни служители, лекари, моряци и други, които може да се окажат изгодни за Вас.

Във всички случаи при това разнообразие на оферти и промоции, ще се намери предложение, което е подходящо. Можете да избирате от типичните потребителски и ипотечни кредити, но и от специфичните банкови продукти, които разчитат на интереса на различен тип клиенти- тези, които досега не са били привлечени от финансовите институции.

Туристически услуги на кредит

 • Много туроператори предлагат плащане на почивка или на екскурзия на изплащане. Тази оферта е резултат от сключен договор с банка и издаване на кредитна карта, с която става плащането. Има минимални изисквания, които са стандартни за издаването на кредитна карта:
 • Кандидатите да са на възраст между 20 и 63 г. (за кандидати между 20-23 и 58 - 63 е нужен поръчител).
 • Кандидатите трябва да са български граждани или чужденци, които пребивават постоянно в страната (имат постоянно гражданство).
 • Не се издават карти на безработни (включително домакини), студенти, както и на лица, изпълняващи срочна военна служба.
 • Кандидатите трябва да имат постоянна работа и доказан доход над минимално облагаемия за страната
 • Няма минимално изискване за стаж на работното място, клиентът трябва да има сравнително постоянни доходи
 • Размерът на месечната вноска трябва да е съобразен с месечните доходи

 

Нов кредит за земеделие

Райфайзенбанк България предлага на земеделските производители „Агрокредит” за закупуване на селскостопанска техника по Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз. Банката финансира до 100% стойността на земеделската техника с възможност за финансиране на ДДС. Кредитът е със срок на изплащане 5 години. Предвидена е възможност за гратисен период. Земеделските производители могат да кандидатстват с проекти за закупуване на селскостопанска техника по Мярка 121 “Модернизиране на земеделски стопанства”.

Клиентите на банката, които се възползват от „Агрокредит”, получават пакет “Инициатива+”, който им дава възможност за банково обслужване на преференциални цени.

Кредит за зърнопроизводители

Централна кооперативна банка предлага средства за закупуване на горива и минерални торове, необходими за производството на пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед. Кредитът е с до 10 месеца гратисен период, без погасителни вноски по главница и предлагане на преференциална цена на горивата и минералните торове. Той се предоставя на малки и средни предприятия, юридически и физически лица, които са регистрирани като земеделски производители. Сумата на кредита е до 1 000 000 лв., определя се съгласно разходни норми на единица площ и цените на горивата и минералните торове.

До 12 месеца е срокът на кредита, при годишен лихвен процент в размер на 8 %. Обезпечението е:

 • Първи по ред особен залог на бъдеща продукция
 • Застраховка на продукцията за срока на кредита в полза на банката
 • Усвояване на средствата- след предоставяне на фактури за дължими суми от доставчика


Погасяването е на две вноски през последните два месеца от срока на кредита, като първата е не по-малка от 30 % от общата дължима сума.

Кредит за енергийна ефективност

Много банки отпускат кредити за жилищна енергийна ефективност по програма на Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност. По програмата се осигурява безвъзмездна помощ в размер до 20% от капиталните разходи след успешното му завършване. Средствата за субсидията се осигуряват от “Международен фонд Козлодуй” и ЕС.

Клиентите имат възможност да изберат вида на валутата (лева или евро) и срока на гратисния период. Обичайната минимална сума е 1 000 лева, а максималната - 15 000 лева (или равностойността в евро), за срок - от 1 до 7 години. Може да бъде възстановена като безвъзмездна помощ сума в размер на 20% от разходите, но не повече от 2000 евро за всички проекти.

Такъв тип кредит може да бъде теглен от пълнолетни български граждани с постоянно местоживеене в страната на възраст от 18 до 63 години, които:

 • Работят по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол
 • Упражняват стопанска, занаятчийска дейност или свободна професия

Кредитът може да се използва:

 • За покупка и/или монтаж на дограма - остъкляване с PVC, алуминиева и дървена дограма
 • Изолация на стени, покриви и подове
 • Покупка и/или монтаж на газова инсталация, слънчеви колектори за топла вода термопомпени агрегати за отопление и климатизация

Лихвените проценти зависят от наличието на превод на работната заплата в банката и ползване на допълнителни услуги.

Кредит за оплождане ин витро

СИБанк отпуска кредит за финансиране на дейностите по оплождане ин витро и за замразяване на стволови клетки по проекта "Искам бебе", разработен съвместно с Фондация "Искам бебе" и Асоциацията по стерилитет.

Максималната сума на кредита е 12 000 лв. или равностойността им в евро със срок на погасяване между 5 и 8 г. и гратисен период от 12 месеца. Лихвата е 7.4% при превод на заплата, 8.4% при един поръчител и 9.4 на сто, ако се ползва овърдрафт.

Предлагат се две възможни опции за получаване на сумата от кредитоискателите:

 • Еднократно или на траншове;
 • През първите 3 /три/ години - ползване по всяко време с възможност за револвиране, включително чрез използването на банкова карта. В края на третата година, усвоената сума се трансформира в стандартен потребителски кредит до крайния срок по договора за кредит.

Обезпечението е залог на бъдещи вземания, получавани по сметка в СИБанк или един поръчител. Банката изисква задължително платежоспособен съдлъжник по договора за кредит, дори и той да няма роднински връзки с кредитоискателя.

Банката допуска договаряне на гратисен период за издължаване на главницата по кредита, но не по-дълъг от срока за усвояване. През гратисния период, върху ползваната част от кредита се начислява лихва, която се дължи месечно. След изтичане на гратисния период, започва издължаването на главницата с равни месечни вноски .

Потребителски кредит за моряци

Банка ДСК предлага специфичен потребителски кредит, ориентиран към определена професия. Максималният размер е до 25 000 лв. (12 500 евро) при срок за издължаване до 10 години. По този продукт не се проследява целевото изразходване на средствата, не се изисква обезпечение, няма и възрастово ограничение за кредитоискателите. Минимум 80 лв. трябва да бъде остатъчният доход на член на семейството, в противен случай се изисква подписа на платежоспособен съдлъжник.

Потребителски кредит за държавни и общински служители
Инвестбанк предоставя потребителски кредити във валута по избор на физически лица, които са държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител; служители на общините; служители от съдебната система, по смисъла на Закона за съдебната власт - носители на мандатност или на безсрочни трудови договори, съгласно Кодекса на труда; служители на МВР и МО по смисъла на Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили.

Размерът на кредита зависи от доходите на кредитоискателя – от 1 000 до 20 000 лв. или равностойността им в евро или щ. долари, при срок на погасяване - до 10 години. За служители със срочност на длъжността, максималният срок е до края на мандата им.

Лихвата е с годишен фиксиран лихвен процент и зависи от срока на кредита и вида на погасителния план.

Обезпечението за кредити до 10 000 лв. е учредяване на залог върху бъдещо вземане по трудово правоотношение, за суми от 10 001 лв. до 20 000 лв. - поръчителство на едно физическо лице или учредяване на залог върху бъдещо вземане по трудово правоотношение .

Стоков кредит и стокова карта в търговски вериги

Много банки предлагат възможност за покупка на стоки от големи национални вериги. Банка ДСК предоставя възможност да финансира покупки на стоки с дълготрайна употреба от търговска верига „Метро Кеш енд Кери” ЕООД при максимален размер на кредита до 10 000 лева и без първоначална вноска. Процедурата е изключително улеснена- само срещу предоставяне на лична карта. Няма изискване за минимален размер на месечната погасителна вноска, а срокът за издължаване е до 8 години, независимо от размера на кредита.
Подобни кредити предоставят и други банки при закупуване на техника от големите търговски вериги в страната.

Кредити за пенсионери

Централна Kооперативна Банка е една от малкото, които предлагат преференциални условия за ползване на потребителски кредит от пенсионери. В зависимост от доходите, размерът е до 15 000 лв., със срок на изплащане до 10 години.

Лихвеният процент по кредита е 11,5% при преференциален лихвен процент 10,5%, ако пенсията се превежда по сметка в банката. Като обезпечение банката изисква един поръчител за кредити до 5000 лв. и двама поръчители за кредити от 5000 лв. до 15000 лева. Годишният процент на разходите при преференциални условия от 10 000 лв., за срок от 10 год. е 11,59%.

Кредит Живот

На клиенти на ЗАД "Алианц България Живот" банка Алианц предоставя краткосрочен заем срещу залог на застрахователна полица "Живот" при размер до 75% от откупната стойност по застраховката за срок до 1 година. Годишната лихва е 6,75% при месечно плащане на лихвата и 7,75% при плащане на падежа.

Студентски кредит за обучение в чужбина

Първа инвестиционна банка предлага ипотечен кредит в размер не повече от 75% от пазарната оценка на недвижим имот при максимален срок 360 месеца (30 год.). Гратисният период е до 36 месеца. Като бонус се издава кредитна карта VISA с кредитен лимит до 2 500 евро

Лихвеният процент при студентския кредит за обучение в чужбина е еднакъв, независимо дали кредитът е в евро или в щатски долари. Годишният лихвен процент за целия период на кредита е минимум 8.5% (EURIBOR, LIBOR + надбавка).